Stuur ons uw contactgegevens.

Een van onze experten neemt zo snel mogelijk contact met u op.  (lees onze Privacy policy)

  Een dringende vraag?

  Neem telefonisch contact op met ons team. Wij bieden u graag de oplossing die het beste bij u past.

  Bel ons op 02 735 03 75.

  HR 2023 wetgevingsnieuws

  Fiabilis stelt haar expertise tot uw dienst om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen in de wetgeving die betrekking kunnen hebben op de payroll van uw bedrijf.

  De activiteiten van de afdeling human resources of human management houden rechtstreeks verband met wijzigingen in de arbeidswetgeving, of het nu over welzijn op het werk gaat, anti-discriminatiemaatregelen, loonsubsidies of andere maatregelen die van invloed kunnen zijn op personeelskosten. De vakantieperiode is het ideale moment om een overzicht te geven of alle nieuwe regels worden nageleefd en om op toekomstige wijzigingen te anticiperen. Fiabilis stelt haar expertise tot uw dienst om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen in de wetgeving die betrekking kunnen hebben op de payroll van uw bedrijf.

  Wijzigingen van kracht vanaf 1 juli

  Vrijwillige relance-overuren

  Vrijwillige relance-overuren

  Van 1 juli tot 30 juni 2025 is het weer mogelijk om 120 uur vrijwillig over te werken per kalenderjaar, de zogenaamde “stimuleringsuren”. Deze uren zijn belastingvrij en zijn niet onderworpen aan de RSZ-bijdrage. Deze maatregel werd ingevoerd van 2021 tot 2022 en eindigde op 31 december vorig jaar. Deze uren kunnen nu weer worden toegevoegd aan de normale overuren.

  Schrapping van het fiscale voordeel voor benzine- of dieselwagens

  Schrapping van het fiscale voordeel voor benzine- of dieselwagens

  De fiscale aftrekbaarheid van nieuwe bedrijfswagens met een fossiele motor is sinds 1 juli afgebouwd. Enkel bedrijfswagens zonder CO2-uitstoot (elektrisch of op waterstof) blijven 100% aftrekbaar tot 1 januari 2027.

  De CO2-heffing wordt ook verhoogd voor bedrijfswagens die na 1 juli 2023 worden aangeschaft. Het bedrag van deze verhoging is afhankelijk van het type brandstof en de CO2-uitstoot van het voertuig.

  Wijziging van het “Plan Impulsion” in het Waals Gewest

  Wijziging van het “Plan Impulsion” in het Waals Gewest

  Het “Plan Impulsion” is een werkuitkering voor inwoners van het Waals Gewest die ingeschreven zijn bij de Forem. De doelgroep: werkzoekenden die minstens 12 maanden werkloos zijn of jonger dan 25 en lager gekwalificeerd.

  Wanneer deze toelage wordt toegepast, ontvangt de werkzoekende een maandelijkse werkvergoeding genaamd “Impulsion” van de ONEM. Tegelijkertijd houdt de werkgever deze toelage in op het nettoloon van de werknemer. Momenteel eist het Waals Gewest geen minimumperiode van tewerkstelling om in aanmerking te komen.

  Vanaf 1 juli 2023 moeten werkgevers een werknemer aanwerven met een contract van bepaalde duur van minstens 2 maanden of met een contract van onbepaalde duur om met volledige rechtszekerheid van deze regeling te kunnen genieten. Bovendien moeten werkzoekenden bij elke nieuwe indiensttreding een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen. Voorheen was deze formaliteit niet vereist.

  Wijzigingen van kracht vanaf augustus

  Wijziging van de voorwaarden voor het verlenen van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

  Vrijstelling-van-bedrijfsvoorheffing-voor-onderzoekers-FCG-dispense-recherche-développement

  Steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling staan al een tijdje op de radar van de federale overheid. Sinds vorig jaar kan het bedrag van de van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing niet langer worden opgenomen in de basis voor de berekening van het belastingkrediet voor O&O. Op 1 januari van dit jaar werd het nieuwe belastingregime voor auteursrechten van kracht. Afgelopen april werden de regels voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers gewijzigd.

  Deze laatste wijziging, vervat in de circulaire 2023/C/49 die in april werd gepubliceerd, verstrengt de voorwaarden voor het toekennen van de vrijstelling. Hoewel het al verplicht was om de startdatum van een programma of project op het BELSPO-platform te vermelden om van de vrijstelling te kunnen genieten, kon deze laatste nog steeds worden toegepast zolang de informatie op het platform werd ingevuld, zelfs na de start van het project of programma.

  Vanaf 1 augustus moet er goed worden opgelet. Een O&O-project of -programma moet geregistreerd zijn op BELSPO vóór de startdatum. Eens deze datum verstreken is, kan de vrijstelling voor onderzoekers niet meer worden toegepast voor dit project, ook al wordt het nadien geregistreerd op het platform.

  Deze vrijstelling geldt voor werknemers die werken aan een project of programma voor experimentele ontwikkeling, fundamenteel onderzoek of industrieel onderzoek.

  De vrijstelling kan oplopen tot 𝟴𝟬% van de bedrijfsvoorheffing van het betrokken personeel, naar rato van de tijd die besteed is aan het project of programma dat verband houdt met de vrijstellingsaanvraag. Het bedrag dat kan worden toegekend is dus aanzienlijk.

  Een verdergaande hervorming van de vrijstelling voor professioneel onderzoek is ook gepland als onderdeel van de belastinghervorming die de federale minister van Financiën heeft aangekondigd. Ondanks het feit dat dit een belangrijke kwestie is voor Vivaldi, is er echter nog ruimte voor twijfel. Er is nog maar weinig tijd om deze hervorming voor de volgende verkiezingen te realiseren.

  Een aanvullende aangifte versus een bezwaarschrift indienen om uw vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing aan te passen: let op de termijnen

  aanvullende aangifte versus een bezwaarschrift indienen om uw vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing - termijnen

  Er zijn verschillende manieren om uw vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing met terugwerkende kracht aan te vragen of om bezwaren te melden. Aanvullende aangiften voor 2022 moeten uiterlijk op 31 augustus om 16.00 uur worden ingediend. De verjaringstermijn voor een bezwaarschrift werd in juli 2022 teruggebracht van 5 jaar naar 3 jaar, zodat de deadline voor het indienen van een bezwaarschrift voor 2020 31 december 2023 is.

  Het is veel sneller om een correctie van de vrijstelling te ontvangen door middel van een aanvullende aangifte dan door middel van een bezwaarschrift. Elke vordering wordt systematisch onderworpen aan een fiscale controle en een positief advies van de FOD Financiën. Bijgevolg bedraagt de wachttijd voor een bezwaarschrift minstens zes maanden. Ter vergelijking: het duurt tussen 15 en 30 dagen om een vrijstelling te recupereren die via een aanvullende aangifte werd ingevoerd. Wacht dus niet te lang als je wil gebruik maken van deze vereenvoudigde procedure!

  Estelle Fontinoy

  Estelle Fontinoy

  Marketing

  Événement du 14 mars

  Dag(en)

  :

  Uur(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)