Stuur ons uw contactgegevens.

Een van onze experten neemt zo snel mogelijk contact met u op.  (lees onze Privacy policy)

  Een dringende vraag?

  Neem telefonisch contact op met ons team. Wij bieden u graag de oplossing die het beste bij u past.

  Bel ons op 02 735 03 75.

  60% van de fiscale controles positief, boetes naar boven bijgesteld

  Het FOD maakt er geen geheim van: fiscale controles zijn een prioriteit sinds het overzicht van de uitgaven van het Rekenhof in 2021, dat gebreken binnen de Algemene Belastingdienst aan het licht bracht. Als reactie hierop werd 60% van de in 2022 gecontroleerde KMO’s en grote bedrijven gecorrigeerd, met hogere boetes dan ooit tevoren als gevolg van de nieuwe sancties die van toepassing zijn. Wat zijn de trends in 2023?

  Hervormingen en versterkingen: de evolutie van de federale belasting- en socialezekerheidsstelsels

  Vrijwillige relance-overuren

  De Belgische belasting- en socialezekerheidssystemen zijn talrijk en belangrijk. Eén van de meest voorkomende subsidies voor werknemers in België is de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Er zijn twaalf soorten, waaronder de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor nachtarbeid, ploegenarbeid, overuren, onderzoekers, enz. Samen vertegenwoordigen ze een totaal budget van 3,89 miljard euro per jaar, met als doel sociale dumping tegen te gaan en een concurrentievoordeel te bieden ten opzichte van andere landen. Het is daarom van cruciaal belang om een goed beheer te waarborgen, aangezien elk misbruik schadelijke gevolgen zal hebben voor de overheidsfinanciën.

  Het onderzoek van de Rekenkamer naar de bestedingen bracht echter een gebrek aan duidelijkheid in de wetgeving aan het licht, waardoor er ruimte is voor verschillende interpretaties en misbruik van deze regelingen. Tegelijkertijd werd onthuld dat de beleving en het resultaat van een fiscale controle kon variëren afhankelijk van de inspecteur die verantwoordelijk is voor de zaak.

  Vandaag kan de federale overheid zich dergelijke tekortkomingen niet langer veroorloven. In 2022 werden verschillende vrijstellingen hervormd, waaronder de vrijstelling voor ploegenarbeid en nachtarbeid, die nu apart moeten worden berekend (code 74 voor ploegenarbeid en code 75 voor nachtarbeid). Het doel van deze hervorming is om de voorwaarden voor de toekenning van vrijstellingen te verduidelijken en te verstrengen. Er werden ook nieuwe boetes ingevoerd. Deze variëren van 10 tot 200% van de onterechte vrijstellingsbedragen, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding (artikel 228 AR/CIR92). Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de fiscale controles te standaardiseren en de werkwijzen van de inspecteurs te harmoniseren. Tegelijkertijd werd besloten het aantal personeelsleden uit te breiden. Volgens een artikel in L’Avenir van april laatstleden beschikt AGFisc over een budget van 4,5 miljoen euro om in de loop van dit jaar 89 bijkomende agenten aan te werven.

  Brief van de FOD Financiën

  Vorig semester werd een door de FOD Financiën ondertekende brief gestuurd naar de begunstigden van de vrijstelling met de uitnodiging om een zelfevaluatie uit te voeren. Er werd hen gevraagd na te gaan of:

  • voldaan werd aan de voorwaarden voor de toekenning van vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing ;
  • de bewijsstukken in orde en bijgewerkt zijn ;
  • de verantwoordelijkheden van elke betrokken partij duidelijk zijn vastgelegd.

  De FOD Financiën moedigt dus waakzaamheid aan. In 2022 zal 60% van de gecontroleerde ondernemingen gecorrigeerd zijn, tegenover 53% in 2021. Maar deze stijging is miniem in vergelijking met de bedragen die werden geïnd na de hervorming van de financiële sancties. In 2021 werd 80 708 416 euro teruggevorderd. In 2022 zal dat € 114.799.028 zijn, bijna 30% meer in één jaar.

  Als gevolg hiervan moeten bedrijven die deze loonsubsidies toepassen extra aandacht besteden aan hun interne processen en de fiscale risico’s die ze lopen. De bewijslast in geval van een fiscale controle rust op hun schouders, niet op die van hun sociaal secretariaat. De HR-manager moet ervoor zorgen dat de verstrekte informatie consistent en vooral nauwkeurig is, zodat de nieuwe voorwaarden voor subsidies volledig worden nageleefd, met bewijsstukken.

  Wijziging van het “Plan Impulsion” in het Waals Gewest

  Kortom, belastingcontroles zullen strenger en frequenter worden, dus je kan maar beter voorbereid zijn. De ervaring van Fiabilis Consulting Group, door de ondersteuning die het bedrijf biedt aan zijn klanten, of het nu gaat om grote accounts of KMO’s, en door de uitwisselingen met de relevante autoriteiten, toont dagelijks aan dat deze trend toeneemt en een groot risico vormt voor elk bedrijf dat niet heeft gezorgd voor de betrouwbaarheid van zijn berekenings- en controleproces. Er is heel wat tijd verstreken sinds het moment waarop het volstond om gewoon je gegevens door te sturen naar je sociaal secretariaat, zonder het onderzoek en de validatie van deze loonsubsidies en steunmaatregelen toe te vertrouwen aan een expert die fulltime gespecialiseerd is in de analyse van deze regelingen.

  Événement du 14 mars

  Dag(en)

  :

  Uur(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)