Stuur ons uw contactgegevens.

Een van onze experten neemt zo snel mogelijk contact met u op.  (lees onze Privacy policy)

  Een dringende vraag?

  Neem telefonisch contact op met ons team. Wij bieden u graag de oplossing die het beste bij u past.

  Bel ons op 02 735 03 75.

  FAST LABOR COST REVIEW 🚨

  Werkt u in de industriële sector en exporteert u uw productie geheel of gedeeltelijk? Bent u of wordt u getroffen door het afnemende concurrentievermogen van de Belgische economie? ? Is het noodzakelijk voor u om nieuwe besparingsmogelijkheden te vinden? Onze "Fast Labor Cost Review" beantwoordt aan deze behoefte door alle arbeidskostenbesparingen te identificeren die u mist.

  Uw loonkosten zullen in januari 2023 aanzienlijk stijgen: er is nog tijd om te handelen!

  Onze «Fast Labor Cost Review» identificeert de loonkostverminderingen die voor u beschikbaar zijn om deze stijging te compenseren.

  Om welke verminderingen gaat het?

  Als we het hebben over besparen op personeelskosten, denken we meestal aan afvloeiingsregelingen. . Er is echter een reeks aanvullende maatregelen die de kosten verlagen zonder het personeel te benadelen: vrijstellingen van doorstorting voor bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid, nachtarbeid, werken in onroerende staat, vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, vermindering van RSZ-bijdragen, premies en sociale subsidies, enz. Deze maatregelen zijn talrijk en zo ingewikkeld dat zij een bepaalde deskundigheid vereisen om ze ten volle te benutten en hun positieve effect te maximaliseren, in volledige rechtszekerheid.

  België en zijn<br />
zijn talrijke belastinginstrumenten

  Hoe kunt u nagaan of een bedrijf alle besparingsmogelijkheden benut?

  Zo is de 274-verklaring een soort identiteitskaart voor vrijstellingen. Na het lezen hiervan en met een paar vragen kunnen de consultants van Fiabilis potentiële besparingen opsporen. Indien de test positief uitvalt, en na validatie door beide partijen, wordt een samenwerking opgezet. Op die manier worden alle potentiële bedragen voor dit onderwerp teruggevorderd.

  Welke sectoren van de exportbedrijven worden het meest getroffen?

  De maatregelen van de regering zullen de groothandel, chemische industrie, metaal- en metaalproductenindustrie, verkoking- en raffinage-industrie, levensmiddelenindustrie, auto-industrie, auto- en motorhandel en herstellingen niet voldoende beschermen.

  De vermindering van de werkgeversbijdragen met 7% is onvoldoende en tijdelijk. In feite wordt het hulpbudget niet gericht op de meest behoeftigen. Zo zullen ondernemingen die profiteren van de zogenaamde “doelgroep”-verminderingen van de RSZ-bijdragen er geen economisch belang bij hebben, aangezien het saldo van de werkgeversbijdragen reeds bijna nul is. Bovendien beantwoordt het overgangsaspect van deze vermindering met 7% niet aan de structurele stijging van de arbeidskosten. Het is dus in het belang van deze organisaties dat alle mechanismen die kunnen worden gebruikt ook correct worden toegepast.

  manufacture international company
  heavy industry automotive

  Wie is Fiabilis Consulting Group?

  Fiabilis Consulting Group is de referentie in België in het optimaliseren en beveiligen van loonkosten. Op lokaal niveau heeft de groep al meer dan 2.000 grote en middelgrote ondernemingen bijgestaan.

  Na het maken van een afspraak kan u binnen 30 minuten zien welke optimalisatiemogelijkheden geactiveerd kunnen worden.

  Bernard Bauwens

  Bernard Bauwens

  Head of Consulting

  Événement du 14 mars

  Dag(en)

  :

  Uur(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)