Stuur ons uw contactgegevens.

Een van onze experten neemt zo snel mogelijk contact met u op.  (lees onze Privacy policy)

  Een dringende vraag?

  Neem telefonisch contact op met ons team. Wij bieden u graag de oplossing die het beste bij u past.

  Bel ons op 02 735 03 75.

  Lokaal – Sociale en fiscale hulpmiddelen om de impact van de COVID-19-crisis op de begrotingen van de lokale overheden te beperken

  Meer uitgaven voor maatregelen ter ondersteuning van het economische en sociale weefsel, inkrimping van de belastinginkomsten… De COVID-19-crisis zet de begrotingen van de lokale overheden onder ongekende druk.

  Gelukkig zijn er oplossingen. Bernard Bauwens, Expertise-Directeur van Fiabilis Consulting Group: “Het goede nieuws is dat steden, gemeenten en OCMW’s hefbomen hebben om hun personeelskosten te beheersen en nieuwe begrotingsmarges te creëren op korte en middellange termijn.” Lees (of herlees) zijn hele toespraak in het septembernummer van Lokaal, het magazine van het lokale bestuur.

  Door het directe contact met de burgers staan de lokale autoriteiten in eerste linie in de strijd tegen COVID-19. Al vrij snel namen ze verschillende nieuwe sociale uitgaven voor hun rekening en aarzelden ze niet om bepaalde belastingen uit te stellen of zelfs af te schaffen om de lokale economie te ontlasten. Volgens een studie van Belfius zullen de aanpassingen als gevolg van de crisis leiden tot een achteruitgang van het begrotingssaldo van ongeveer 1 tot 3%. Een delicate terugkeer naar een evenwicht?   « De meeste overheidsdiensten hebben reserves van besparingen begraven in hun personeelskosten,” beweert Bernard Bauwens, Expertise-Directeur van Fiabilis Consulting Group. Door ze zorgvuldig te identificeren en in te zetten, kunnen soms tientallen of zelfs honderdduizenden euro’s in de gemeentekas worden teruggestort. »

  Je weg vinden in het doolhof van arbeidshulpmiddelen

  Maar over welke besparingsmogelijkheden hebben we het?  “Ze kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën  enerzijds werkgelegenheidssteun, waarop de overheidssector recht heeft voor een deel van zijn arbeidscontractanten met het vooruitzicht op besparingen binnen drie maanden, en anderzijds de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing, waarvan bedrijven kunnen genieten voor het personeel dat vastgoedwerkzaamheden uitvoert ”, legt Bernard Bauwens uit.

  Extra besparingen: sociale zekerheid en andere steunmaatregelen

  Ook de publieke sector kan, onder bepaalde voorwaarden, genieten van verminderingen op vlak van sociale zekerheid. Deze verminderingen zijn van toepassing voor bepaalde doelgroepen. Voor de lokale besturen betreft dit voornamelijk de doelgroep “jongere werknemers”. . Sinds 1 januari 2020 werd deze maatregel in Vlaanderen echter beperkt tot de laaggeschoolde jongeren.Om als lokaal bestuur optimaal gebruik te maken van deze RSZ- verminderingen, is het aangewezen om hiervoor een analyse te laten uitvoeren omdat ook de verminderingen tot 3 jaar in het verleden nog gerecupereerd kunnen worden. In Vlaanderen kunnen lokale besturen eveneens genieten van andere steunmaatregelen, waaronder de aanwervingsincentive. Dit betreft een premie die lokale besturen, onder bepaalde voorwaarden, kunnen genieten als ze een langdurig werkzoekende aanwerven die tussen 25 en 56 jaar oud is.

  Een nieuwe voordelige belastingmaatregel

  Sinds 1 januari 2018 kunnen lokale overheden ook een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing aanvragen voor ploegenarbeid op werven. De nadruk ligt hierbij op wegwerkzaamheden, de ontwikkeling van de openbare ruimte en het onderhoud van de groene ruimte. Als een werkgeverOm als lokaal bestuur optimaal gebruik te maken van deze RSZ- is het soms nodig bepaalde processen enigszins aan te passen om het werk op de werf te bewijzen. “Zodra deze aanpassingen zijn doorgevoerd en de documentatie correct wordt beheerd, is er een aanzienlijke bron van besparingen, aangezien de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing 18% bedraagt van de belastbare bezoldiging van de werknemers waarop de maatregel betrekking heeft. Het maakt niet uit of het nu gaat om contractuele of wettelijke bezoldigingen”,   benadrukt Bernard Bauwens.

  Veilig toepassen van de vrijstelling 

  Maar let op dat u niet roekeloos een verzoek om vrijstelling indient: er volgen strengere controles.. Het is daarom belangrijk de vrijstelling voorzichtig toe te passen en de ontwikkelingen regelmatig op te volgen. “Bij Fiabilis hebben we een team van experten dat zich bezighoudt met het beheer van deze maatregel. We hebben een methode ontwikkeld die ervoor zorgt dat de begeleide diensten steeds profiteren van vrijstellingen die strikt in overeenstemming zijn met de wet. Aangezien dit nog vrij nieuw is, zal de FOD Financiën onzekerheden toelichten wanneer er vragen worden gesteld. We zorgen ervoor dat we samen met de belastingdienst duidelijkheid scheppen over de vraag of de verzoeken waarop we ingrijpen, in aanmerking komen. Onze inzet voor onze klanten is enorm sterk:

  we nemen de volledige verantwoordelijkheid op ons voor hun dossiers en betalen indien nodig de boetes en procedurekosten die een uitdaging voor onze posities met zich mee kan brengen”, besluit Bernard Bauwens.