Stuur ons uw contactgegevens.

Een van onze experten neemt zo snel mogelijk contact met u op.  (lees onze Privacy policy)

  Een dringende vraag?

  Neem telefonisch contact op met ons team. Wij bieden u graag de oplossing die het beste bij u past.

  Bel ons op 02 735 03 75.

  Hervorming van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing: overzicht van de komende wijzigingen

  Op 24 maart 2022 heeft de regeringsmeerderheid het wetsontwerp over de hervorming van de gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing goedgekeurd. Veel wijzigingen worden verwacht vanaf 1 april 2022, met een stapsgewijs effect tot 1 april 2024. Fiabilis vertelt u alles wat u moet weten over deze hervorming die bedoeld is om een deel van de mini-taxshift te financieren.

  Hervorming van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

  Op 24 maart 2022 heeft de regeringsmeerderheid het wetsontwerp over de hervorming van de gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing goedgekeurd. Veel wijzigingen worden verwacht vanaf 1 april 2022,, met een stapsgewijs effect tot 1 april 2024.. Fiabilis vertelt u alles wat u moet weten over deze hervorming die bedoeld is om een deel van de mini-taxshift te financieren.

  Tenzij anders vermeld, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing met ingang van 1 april 2022..

  Algemene en procedureregels

  • De berekening van de √©√©n-derde norm moet in ‚Äúuren‚ÄĚ worden uitgevoerd. Deze berekening moet afzonderlijk voor ploegenarbeid en voor nachtarbeid worden gemaakt;

   

  • Bezwaarschrift: met ingang van 1 juli 2022 bedraagt de verjaringstermijn voor het instellen van een vordering tot teruggave van de bedrijfsvoorheffing 4 jaar (het lopende jaar + 3 voorafgaande jaren) in plaats van 5 jaar zoals voorheen. Bezwaarschriften voor het aanslagjaar 2018 kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2022;

   

  • Het fiscaal voluntariaat kan niet meer in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de hoogte van de vrijstelling voor O&O (art. 2753 WIB), sportbeoefenaars (art. 2756 WIB), steunzones (art. 2758 en 9 WIB) en voor startende ondernemingen (art. 27510 WIB);

   

  • Mogelijke toepassing van een verhoging van 10 tot 200% bij een onjuiste aangifte van de bedrijfsvoorheffing die aanleiding geeft tot toepassing van een vrijstelling (de modaliteiten zijn nader te bepalen bij Koninklijk Besluit).

  Ploegenarbeid

  * buiten werken in onroerende staat

  • Een onderbreking tussen de opeenvolgende ploegen tot max 15 minuten wordt toegelaten;

   

  • Bedrag ploegenpremie: de premie moet de bezoldiging met minstens 2% verhogen.

   

  • Vanaf 1 oktober 2022 moeten de uitzendbureaus het akkoord hebben gekregen van de onderneming waarin de uitzendkrachten zijn tewerkgesteld (de gebruiker) om deze vrijstelling toe te passen..

   

  • Vanaf 1 april 2024 zal de ploegenpremie die wordt betaald of toegekend, moeten worden geregeld bij cao, in het arbeidsreglement of in een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

   Nachtarbeid

   • Bedrag nachtpremie: de premie moet de bezoldiging met minstens 12% verhogen.

    

   • Een uur nachtarbeid kan enkel in aanmerking worden genomen in de teller voor de berekening van de √©√©n-derde norm indien de werknemer voor dat uur een nachtpremie heeft ontvangen.

    

   • Vanaf 1 april 2024 zal de nachtpremie die wordt betaald of toegekend, moeten worden geregeld bij cao, in het arbeidsreglement of in een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer..

   • Vanaf 1st april 2024 zal de ploegenpremie die wordt betaald of toegekend, moeten worden geregeld bij CAO, in het arbeidsreglement of in een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

    Ploegenarbeid en werken in onroerende staat

    • De werken in onroerende staat moeten bij de RSZ worden aangemeld indien ze vallen onder het toepassingsgebied van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969;

     

    • Vanaf 1 oktober 2022 moeten de uitzendbureaus het akkoord hebben gekregen van de onderneming waarin de uitzendkrachten zijn tewerkgesteld (de gebruiker) om deze vrijstelling toe te passen.

    Onderzoek en ontwikkeling

      

     • Deze wet voorziet op zich geen verdere wijziging betreffende de voorwaarden van deze vrijstelling.

      

     • De wet voert wel een beperking in van de mogelijkheid tot cumulatie van de vrijstelling en het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

     Overuren

     • Vanaf 1 april 2022 geldt de vrijstelling enkel voor de overuren die worden gepresteerd overeenkomstig de wet inzake de arbeidsduur (de arbeidswet van 16 maart 1971) of het koninklijk besluit nr. 213 betreffende de arbeidsduur van toepassing voor de bouwsector.

     Neem contact op met uw consultent of vul het onderstaande formulier in. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

      

      (lees onze Privacy policy)