Stuur ons uw contactgegevens.

Een van onze experten neemt zo snel mogelijk contact met u op.  (lees onze Privacy policy)

  Een dringende vraag?

  Neem telefonisch contact op met ons team. Wij bieden u graag de oplossing die het beste bij u past.

  Bel ons op 02 735 03 75.

  Uw loonkosten optimaliseren ten voordele van uw competiviteit

  EEN EFFICI√čNTERE PAYROLL TEN VOORDELE VAN UW COMPETITIVITEIT De Vlaamse werkgever staat vandaag in veel sectoren onder een enorme productiviteitsdruk bovendien blijven de loonkosten nog steeds hoog.

  EEN EFFICI√čNTERE PAYROLL TEN VOORDELE VAN UW COMPETITIVITEIT

  De Vlaamse werkgever staat vandaag in veel sectoren onder een enorme productiviteitsdruk bovendien blijven de loonkosten nog steeds hoog. Gelukkig bestaan er ook oplossingen voor bedrijven om de patronale lasten te verlichten, zodat ze competitief kunnen worden of blijven. Bedrijven zijn hier echter vaak te weinig van op de hoogte en zelfs indien ze deze maatregelen toepassen, blijft het noodzakelijk om deze op te volgen en dus verder op een correcte wijze te beheren.

  De realiteit van het dagelijkse loonbeheer.

  Ongeacht of de salarisadministratie intern of extern wordt beheerd, missen HR managers en medewerkers vaak de tijd en middelen om alle optimalisatiemogelijkheden te identificeren. ‚ÄúHun belangrijkste prioriteit is natuurlijk om de lonen correct en op tijd te betalen‚ÄĚ, verklaart Benjamin Cl√©ment-Larosi√®re, Partner bij Fiabilis Consulting Group. ‚ÄúHet is bijzonder moeilijk voor hen om tijd vrij te maken voor andere zaken, vooral voor de opvolging van de vele regels die gelden voor het beheer van de loonadministratie. Juridische ontwikkelingen brengen veel opportuniteiten met zich mee, maar vergeet niet dat ze ook een bron van risico kunnen vormen! Indien de HR-afdeling niet op de hoogte is van deze ontwikkelingen of onvoldoende communiceert met de externe payrollbeheerder, kan dit leiden tot een opeenvolging van sociale risico‚Äôs met gevolgen die vaak pas worden opgemerkt wanneer het te laat is.‚ÄĚ

  Sociale risico’s bij optimalisatie

  Om deze risico’s te vermijden is de naleving van de sociale wetgeving absoluut prioritair. De overheid blijft immers de strijd opvoeren tegen sociale fraude door enerzijds meer aangekondigde controles en anderzijds het verhogen van het aantal gecontroleerde sectoren. Naast de gegevens die door de sociale inspectie standaard worden gecontroleerd, zijn er ook topics zoals de forfaitaire kostenvergoedingen voordelen in natura en het wettelijk vakantiegeld waar de inspecteur extra aandacht aan besteed.

  Eveline Naudts, Legal Consultant bij Fiabilis, waarschuwt ook om alert te blijven voor de onderliggende gevaren van het dagelijkse loonbeheer. ‚ÄúDoor de voortdurende evolutie van de wetgeving kunnen praktijken, met het oog op de optimalisatie van de payroll, die vandaag misschien in orde lijken zoals de toekenning van kostenvergoedingen, maaltijdcheques enz., toch in overtreding zijn met de sociale wetgeving. Dit kan leiden tot eventuele administratieve of strafrechtelijke sancties, zelfs indien de HR-manager van goede trouw is en zich hier niet bewust van is.‚ÄĚ

  Meer dan automatische loonkostenverlagingen

  Hoewel de evolutie van de wetgeving dus enerzijds mogelijke risico’s inhoudt, is anderzijds de verlaging van de patronale bijdragen (taxshift) een positieve evolutie voor de werkgevers. Ondanks dat de werkgever slechts van één enkele doelgroepvermindering per tewerkstelling zal kunnen genieten, kan via de juiste expertise onderzocht worden welke optimalisatiepistes mogelijk zijn voor een werknemer die voldoet aan de voorwaarden voor meer dan één doelgroepvermindering. Zo kan men naast de structurele vermindering bijvoorbeeld ook recht hebben op de voordelen van de Sociale Maribel en de federale of regionale doelgroepverminderingen, zoals het vernieuwde Vlaamse doelgroepenverminderingsbeleid.

  De verdeling van werkgelegenheid en het beleid

  Waakzaamheid is daarom passend, zeker sinds de inwerkingtreding van de 6de Staatshervorming en de verdeling van de bevoegdheden en wettelijke kaders met betrekking tot de werkgelegenheid. Door de verdeling van deze bevoegdheden zijn enkele interessante RSZ-verminderingen voor bedrijven hervormd. Zeker in bedrijven waar loonkosten centraal worden beheerd maar de vestigingseenheden in verschillende regio‚Äôs zijn gelegen. ‚ÄúVlaanderen heeft ervoor gekozen zijn beleid voor werkgelegenheid regionaal voort te zetten, vergelijkbaar met het model dat bestond toen deze bevoegdheden nog federaal waren. De methoden en maatregelen die door een regionale overheid worden ingezet, worden echter niet altijd gebruikt door de andere twee regio‚Äôs‚ÄĚ, zegt Benjamin Cl√©ment-Larosi√®re.

  In de praktijk bestaan er echter aanzienlijke verschillen, waardoor het combineren van de regionale kortingen mogelijk wordt. Bijvoorbeeld de toepassing van de RSZ-vermindering in Vlaanderen en de regionale premie in Walloni√ę kan samen een interessante opportuniteit bieden voor Vlaamse ondernemingen. Voor hen is het immers mogelijk om de twee systemen te combineren: wanneer een onderneming die in Vlaanderen is gevestigd een Waalse doelgroep werknemer aanwerft, kan die de Vlaamse regionale korting combineren met de Waalse uitkering.

  Brussel en Walloni√ę hebben besloten om een groot deel van de eerder bestaande maatregelen te vervangen door nieuwe maatregelen op basis van totaal verschillende toepassingsmechanismen, zoals de Waalse regionale kortingen op de aanwerving van werknemers woonachtig in Walloni√ę. Het is daarom belangrijk om een grondige kennis te hebben van alle maatregelen die van toepassing zijn op de verschillende vestigingen van het bedrijf in Belgi√ę. Dit om twee redenen. Zo kunnen de procedures voor payrollbeheer in overeenstemming worden gebracht met de wet en vervolgens geoptimaliseerd worden in functie van de werknemers die worden tewerkgesteld‚ÄĚ.

  Optimalisatie door combinatie

  Wanneer de werkgeverslasten dus verder worden geanalyseerd, blijft deze analyse natuurlijk niet enkel beperkt tot de RSZ-verminderingen. Er bestaan namelijk nog verschillende andere maatregelen, afhankelijk van de regio en de sector. Dit kan gaan over de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (ploegen- en nachtarbeid, overuren, O&O, steunzones…) en kortingen op de RSZ-werkgeversbijdragen voor de eerste 6 werknemers. Deze maatregelen helpen het bedrijf dus op lange termijn extra besparingen te genereren en werknemers die tot een doelgroep behoren, aan te nemen.

  Haal het meeste uit uw payroll

  Omdat bedrijven zich dus niet voldoende bewust zijn van de voordelen, zien we in de praktijk dat veel van deze maatregelen vandaag niet of niet volledig worden toegepast. Indien u daarom een tekort aan tijd en kennis heeft om al deze maatregelen op te volgen of nood heeft aan gespecialiseerd advies bij de invoering hiervan, kan u ook altijd beroep doen op een externe expert. In dit geval bent u zeker, dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van alle optimalisatiemogelijkheden en de eventuele aanverwante risico’s worden beperkt.

  √Čv√©nement du 14 mars

  Dag(en)

  :

  Uur(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)