Stuur ons uw contactgegevens.

Een van onze experten neemt zo snel mogelijk contact met u op.  (lees onze Privacy policy)

  Een dringende vraag?

  Neem telefonisch contact op met ons team. Wij bieden u graag de oplossing die het beste bij u past.

  Bel ons op 02 735 03 75.

  Start 2019 met een optimale payroll

  We zijn de laatste maand van 2018 ingedoken. Hoog tijd daarom voor uw personeelsadministratie om te verifiëren of een aantal aandachtspunten tijdens het voorbije jaar werden nageleefd. Blijft u bovendien ook graag op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid?

  We zijn de laatste maand van 2018 ingedoken. Hoog tijd daarom voor uw personeelsadministratie om te verifiëren of een aantal aandachtspunten tijdens het voorbije jaar werden nageleefd. Blijft u bovendien ook graag op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid? Hou dan zeker rekening met de onderstaande info op het vlak van loon- en personeelsadministratie.

  Uit de analyse van de arbeidsmarkt blijkt dat werkgevers anno 2018 worden geconfronteerd met een steeds toenemende, flexibele arbeidsmarkt, waar plaats, tijd, inhoud, werkvoorwaarden en verloning meer maatwerk worden. Wat belangrijk is voor u als werkgever, is dat u daarom goed op de hoogte bent van de veranderingen op het vlak van tewerkstellingsmaatregelen vandaag en vanaf 1 januari 2019. Indien u immers meer uit uw payroll wil halen, zoekt u best naar een optimale invulling via de RSZ-doelgroepverminderingen op de werkgeversbijdragen.

  Het valt daarom zeer aan te raden een analyse te maken van de loonmassa en u af te vragen welke mogelijkheden er per werknemer aan verminderingen zijn. De toepassing kan verschillen per regio. Voor Vlaanderen bijvoorbeeld maakt u dit duidelijk door ervoor te zorgen dat in de DmfA-aangifte elke werknemer gekoppeld is aan een bepaald vestigingseenheidsnummer. De doelgroepvermindering waarvoor u en uw werknemer in aanmerking komen, wordt dan toegepast en dit ongeacht de regio waar hij of zij woont.

  Overheidsmaatregelen

  Als werkgever bent u verplicht RSZ-bijdragen te betalen voor uw werknemers. Heel wat bedrijven hebben het tegenwoordig moeilijk om de juiste profielen te vinden.Door echter medewerkers uit specifieke doelgroepen aan te werven, kan u rekenen op steunmaatregelen, die uw patronale lasten doen dalen. Dit creëert dus een win-win situatie.

  Op het federaal niveau konden werkgevers voor deze aanwervingen onder meer genieten van bepaalde RSZ-doelgroepverminderingen, gericht op jongeren, langdurig werkzoekenden en ouderen. Door de overdracht naar het regionale niveau, is de federale regering momenteel nog bevoegd voor de structurele vermindering, de bijdragevermindering voor eerste aanwervingen enz. Specifiek voor de non-profitsector bestaat er de zogenaamde vermindering in het kader van de Sociale Maribel. Ook voor de werknemers tenslotte, voorziet de federale overheid in een sociale werkbonus, welke een vermindering inhoudt van de werknemersbijdragen voor werknemers onder een bepaalde loongrens.

  Sinds de wijzigingen van de zesde staatshervorming, werden de specifieke RSZ-doelgroepverminderingen een bevoegdheid op niveau van de gewesten, waarbij de plaats van tewerkstelling en/of de woonplaats van de werknemer van belang zijn. Bovendien hebben Vlaanderen, Brussel en Wallonië voor de werkgeversbijdragen elk een eigen invulling aan de RSZ-doelgroepverminderingen gegeven. Dit heeft als gevolg, dat indien u bijvoorbeeld als werkgever gevestigd in Vlaanderen een oudere werkzoekende aanwerft die zijn woonplaats over de taalgrens in Wallonië heeft, eveneens kan genieten van de Waalse werkuitkering uiteraard als deze werknemer voldoet aan de voorwaarden.

  Taak van de werkgever

  Als werkgever is het dus belangrijk om te weten wat deze drie regio’s hebben gedaan met dit pakket aan tewerkstellingsmaatregelen. Komt u in aanmerking voor een doelgroepvermindering of voor een werkuitkering? Of kan u zoals in het voorbeeld hierboven twee voordelen combineren? In deze situaties kan u dus gedurende een bepaalde periode genieten van een daling van de loonkost voor één of meerdere van uw werknemers.

  Binnen bepaalde grote sectoren en bedrijven kan dit totaalpakket aan voordelen grote besparingen opleveren qua personeelskost zoals bijvoorbeeld in de sector van de uitzendarbeid. Zo heeft Fiabilis Consulting Group veel klanten kunnen helpen om deze voordelen te ontwikkelen en optimaal te benutten. Om echter zeker te zijn welke werknemers, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, in aanmerking komen voor bepaalde maatregelen, maakt u best een volledige analyse van uw werknemersbestand. Er zijn namelijk sinds 2016 verschillende doelgroepverminderingen hervormd of verdwenen, andere doelgroepverminderingen kennen een uitlooprecht en dit tot eind december 2018 enz.

  Taak van de werkgever

  Als werkgever is het dus belangrijk om te weten wat deze drie regio’s hebben gedaan met dit pakket aan tewerkstellingsmaatregelen. Komt u in aanmerking voor een doelgroepvermindering of voor een werkuitkering? Of kan u zoals in het voorbeeld hierboven twee voordelen combineren? In deze situaties kan u dus gedurende een bepaalde periode genieten van een daling van de loonkost voor één of meerdere van uw werknemers.

  Binnen bepaalde grote sectoren en bedrijven kan dit totaalpakket aan voordelen grote besparingen opleveren qua personeelskost zoals bijvoorbeeld in de sector van de uitzendarbeid. Zo heeft Fiabilis Consulting Group veel klanten kunnen helpen om deze voordelen te ontwikkelen en optimaal te benutten. Om echter zeker te zijn welke werknemers, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, in aanmerking komen voor bepaalde maatregelen, maakt u best een volledige analyse van uw werknemersbestand. Er zijn namelijk sinds 2016 verschillende doelgroepverminderingen hervormd of verdwenen, andere doelgroepverminderingen kennen een uitlooprecht en dit tot eind december 2018 enz.

  Start 2019 met een optimale payroll

  Wilt u zeker zijn hoe u best, na deze overgangsperiode, uw loonkostenadministratie aanpakt en of u nog de mogelijkheid heeft om bepaalde maatregelen te recupereren, dan raden we u aan om beroep te doen op onze experten in payroll en sociale wetgeving.

  Zij kunnen u een kwalitatieve medewerking garanderen en de risico’s voor uw personeelsadministratie beperken, hetgeen u op lange termijn een economisch voordeel oplevert, en uw onderneming alleen maar ten goede kan komen.