Webinar

Extra financiële middelen vinden op sociaal gebied
op korte en middellange termijn

Tijdens dit webinar zullen de experten van de internationale Fiabilis Consulting Group u antwoorden voorzien op volgende punten:

Plannen en opvolgen van vervaldagen voor de betaling van sociale en fiscale lasten met betrekking tot het personeel op een optimale manier (sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, personeelsverzekering…)

Aangeven van steunmaatregelen die de uitgaven in elke fase van uw plan zullen verlichten

Integratie van al deze stappen in uw hoofddoelstelling om uw financiële situatie te versterken

Programma

Nu een recessieperiode niet uit te sluiten lijkt, hebben financiële afdelingen meer dan ooit de zware verantwoordelijkheid om stabiele richtlijnen op te stellen en middelen te vinden om de financiële verplichtingen van bedrijven op zich te nemen.  Om deze uitdagingen in de huidige onzekere context het hoofd te bieden, is het van groot belang alle beschikbare middelen en uitgaven extra te controleren.

Om u te helpen deze doelstelling te bereiken, kan gebruik gemaakt worden van bepaalde hulpmiddelen die betrekking hebben op de loonkosten: vermindering van de RSZ-bijdragen, vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, federale en regionale maatregelen voor werkgelegenheidssteun…

Alles moet op een coherente en optimale manier worden benut om van de terugvordering van de te veel betaalde bedragen (met onmiddellijk effect op de beschikbare cash middelen) door de maatregelen te genieten die de uitgaven in de loop van de komende maanden en jaren zullen verlichten.

Door ze op de juiste manier te beheren en in te voeren, kan u vanaf volgende maand en voor de volgende 3 tot 4 oefeningen, uw financiële situatie versterken en meer zicht op uitgaven bieden.