Webinar Fiabilis: replay

Hoe realiseer je 23% extra besparingen op jouw personeelskosten?

Zoals de meeste grote en middelgrote bedrijven gebruik je verschillende sociale en fiscale maatregelen om de arbeidskosten te verlagen.

Toch blijven in 9 van de 10 gevallen aanzienlijke besparingen onbenut. Als je er niet op tijd gebruik van maakt, kunnen sommige van hen zelfs voorgoed verloren gaan.

Leer in 30 minuten welke tools je vandaag kan gebruiken om je financiële middelen te versterken en meer inzicht te geven in de cashflow van de komende 24 maanden.

Na het bekijken van deze webinar, kan je:

Sprekers

Ilona De Backer
Development Director
Hughes Moonen
Member of the Board Benelux
Eveline Naudts
Social Legal Advisor

Optimalisatie van de loonkosten staat centraal in elke strategie voor de versterking van de cashflow.

Met het oog op de komende recessieperiode is het van vitaal belang om alle beschikbare middelen onder controle te houden en de uitgaven strikt te controleren.
 
Om u te helpen deze doelstelling te bereiken, kan gebruik worden gemaakt van bepaalde hulpmiddelen die betrekking hebben op de loonkosten: vermindering van de RSZ- bijdragen, vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, federale en regionale maatregelen voor werkgelegenheidssteun…
 
Alles moet op een aanvullende, coherente en optimale manier worden benut om van de terugvordering van de te veel betaalde bedragen (met onmiddellijk effect op de beschikbare liquide middelen) over te gaan tot de uitvoering van de maatregelen die de uitgaven in de loop van de komende maanden en jaren zullen verlichten.

Maak meer besparingen vrij op de patronale lasten.

Wie zijn wij?

Fiabilis Consulting Group is opgericht in de nasleep van de financiële crisis van 2008 en heeft van het optimaliseren en veiligstellen van de personeelskosten haar specialiteit gemaakt.

Als leider op de Belgische markt sinds 2011 is Fiabilis Consulting Group aanwezig in 8 andere Europese en Zuid-Amerikaanse landen.

In België hebben we het vertrouwen van meer dan 1.600 private en publieke bedrijven.

Bekijk het webinar

    © Fiabilis Consulting Group