Hoe de stad Brugge op magische wijze de budgetten voor haar loonadministratie vrijmaakte 

 

Het beheer van de COVID-19-crisis ondermijnt het begrotingsevenwicht van de lokale overheden. In 90% van de gevallen hebben lokale overheden hefbomen om op korte en middellange termijn nieuwe financieringslijnen vrij te maken. 

Bruges

De Stad Brugge, die 1.500 medewerkers telt, werkt sinds september 2019 samen met Fiabilis. Cathy Brouckaert, financieel directeur, vertelt het verhaal over een samenwerking die de Groep Brugge in staat heeft gesteld enkele honderdduizenden euro’s aan besparingen te recupereren die verborgen zaten in de personeelskosten.

“Fiabilis bood ons een analyse van de personeelskosten aan om op een uitvoerige manier de tewerkstellingshulpmiddelen en de RSZ-verminderingen voor onbenutte doelgroepen in kaart te brengen. Fiabilis factureert haar diensten op basis van de door de klant teruggevorderde bedragen. Vanaf dat moment hebben we geen seconde geaarzeld. We konden alleen maar positief nieuws ontvangen! ». 

Enkele weken later ontdekte de stad Brugge de conclusies van de missie.

Directrice financière de la Ville de Bruges

« Fiabilis is haar beloften nagekomen. Dankzij de deskundige interventie hebben we grote sommen geld teruggekregen die na verloop van tijd door onze vingers zouden geglipt zijn ».

Cathy Brouckaert, financieel directeur bij stad Brugge 

Naast deze mooie financiële resultaten hebben de HR-teams van de Stad Brugge geprofiteerd van een overdracht van kennis over de optimalisatie van loonkosten : « We zijn nu in staat om bij elke nieuwe aanwerving mogelijkheden voor doelgroepvermindering te detecteren ». 

Cathy Brouckaert besluit: « Ik kan Fiabilis alleen maar aanbevelen aan andere steden, gemeenten, OCMW’s en intergemeentelijke verenigingen die de efficiëntie van hun loonadministratie willen verbeteren… in alle eenvoud! » 

Welke maatregelen
kan ik inzetten in mijn organisatie?

Een nieuwe belastingregeling om de arbeidskosten te verlichten…

Sinds 1 januari 2018 kunnen lokale overheden ook een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing aanvragen voor de uitvoering van werken in onroerende staat (of teamwork op werven).


Dit is een belangrijke bron van besparingen, aangezien de maatregel sinds 2020 tot 18% van het belastbare loon van de betrokken werknemers bedraagt, ongeacht of dit contractueel of wettelijk is vastgelegd.

Het begrip “werken in onroerende staat” omvat wegenwerken, de aanleg van openbare ruimten en het onderhoud van groenvoorzieningen”, legt Bernard Bauwens uit, Directeur Sociale Expertise bij Fiabilis.

“Maar deze lijst is verre van volledig. Andere opdrachten die aan bouwvakkers worden toevertrouwd, kunnen bij de regeling worden aangesloten. Onze experten zullen u helpen bij de identificatie en de verantwoording tegenover de fiscale administratie. »

In sommige gevallen zijn lichte aanpassingen nodig aan het proces om het werk ter plaatse te kunnen aantonen: “Deze consolidatiewerkzaamheden zijn noodzakelijk omdat er strengere controles zullen worden ingevoerd. Het is daarom belangrijk de vrijstelling zorgvuldig toe te passen en de ontwikkelingen regelmatig op te volgen ». 

Fiabilis biedt haar klanten een volledig toegewijd team. “Wij nemen de verantwoordelijkheid voor onze aanbevelingen en alle verrichte werkzaamheden die in twijfel kunnen worden getrokken. Zo kunnen onze klanten er zeker van zijn dat ze het altijd goed doen ». 

De beveiliging van uw gegevens
is onze prioriteit

Uw gegevens worden in een gesloten circuit verwerkt volgens de strengste internationale norm inzake informatiebeveiliging (ISO 27001).

Zij verbeteren hun salarisbeheer

Ontdek sommige van onze referenties in de publieke sector

Motena
logo
logo
Merelbeke
VRT
Kontich
Deinze
logo
Mechelen
Huldenberg
Zemst logi
logo
Sint-Genesius Rode - logo
Ninove
OCMW Asse logo
Willebroek
logo
Vilvoorde
iekenhuisnetwerk Kempen
logo

Diensten van Fiabilis Consulting Group 

Vermindering 
van de RSZ-bijdragen

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Premies en regionale werkgelegenheidssteun

Verzekeringspremies
voor het personeel

Subsidies
en toelagen

Optimalisatie
van de bezoldiging

Behaal snel resultaten

U ontvangt de eerste terugstorting van te veel betaalde bijdragen in het kwartaal volgend op de aanvang van de opdracht.

No cure, no pay

Met het systeem “no cure, no pay” betaalt u enkel voor de reëel behaalde resultaten. Wij rekenen pas een success fee aan als alle terugvorderingen geboekt zijn en/of als het bedrag van uw betalingen is verminderd.

Win tijd

Besteed uw tijd aan dat waar u goed in bent, onze experten nemen u de rest uit handen zonder te raken aan de bestaande processen en structuur.

Kies voor veiligheid

De gerealiseerde optimalisaties worden steeds binnen een wettelijk kader toegepast en zijn aangepast aan de specifieke kenmerken van uw organisatie.

De keuze voor een 360° aanpak

Profiteer van de ervaring van een multidisciplinair team dat bestaat uit juridische experten in sociaal recht en experten payroll, risicobeheer en -preventie.

Verhoog de competenties van uw teams

Geef uw medewerkers de kans de best practices te bespreken die hen alerter en efficiënter zullen laten werken.

Vraag een presentatie aan

Stuur ons uw contactgegevens.

Eén van onze experten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Een noodgeval ?

Neem telefonisch contact op met ons team. Zij biedt u graag het aanbod aan dat het beste bij u past.