Ready for Tomorrow

Ready for Tomorrow werd ontworpen om de initiatieven in de schijnwerpers te zetten, die werden bedacht tijdens het dieptepunt van de crisis om de huidige noodsituaties aan te pakken of om zich voor te bereiden op de toekomst. Ready for Tomorrow schenkt aandacht aan elke menselijke actie zolang ze maar de wendbaarheid en collectieve intelligentie van onze organisaties toont. Want wij zijn allemaal acteurs en woordvoerders voor het bedrijf van morgen.

#ReadyforTomorrow

Mis geen enkele newsflash
van Ready for Tomorrow

Gatien Laloux, CEO van XLG:
Ethiek als leidraad voor de beslissingen van de groep 

 

Gatien Laloux is CEO van XLG, een dienstverlenend bedrijf voor zakelijke en persoonlijke diensten met in totaal 8.200 medewerkers. Het bedrijf is actief in schoonmaak- en onderhoudsdiensten voor de industrie, Facility Management opdrachten, renovatie van gebouwen en dienstverlening aan particulieren. Ondanks de grote omvang en de middelen van een grote groep, behoudt de onderneming de wendbaarheid van een KMO. Het is precies deze gemoedstoestand die een invloed had op het beheer van de Covid-19-crisis voor de volledige structuur. 

Wat zijn de oplossingen om een crisis als deze te doorstaan?

Tijdens een crisis verzinnen we niets nieuws, maar bevestigen we belangrijke stappen. Bij XLG is onze crisisbestendigheid op drie niveaus uitgespeeld: de band tussen de collega’s, hoogstaande technologische apparatuur en tot slot, de menselijke kwaliteiten van onze teams.

Wat kan u ons vertellen over het eerste niveau, de band tussen de collega's?

De band tussen de teams hangt samen met de kwaliteit en kwantiteit van de communicatie tussen de collega’s. Communicatie is essentieel om zowel de collectieve intelligentie zoveel mogelijk te stimuleren als mekaar te ondersteunen en oplossingen te zoeken met betrekking tot persoonlijke ervaringen.

Heeft de technologie een doorslaggevende rol gespeeld bij het in stand houden of zelfs versterken van de persoonlijke banden?

Inderdaad. Om dicht bij de collega’s te staan, moet je ook in staat zijn om jezelf uit te rusten met de beste technologieën. Bij XL G hebben we kort voor het begin van de crisis de teams uitgerust met Microsoft 365. Dit was een zeer verstandig initiatief, omdat het ons in staat stelde om permanent in contact te blijven met 500 medewerkers. Daarnaast hebben we dagelijks tijdens de lunch korte bestuursvergaderingen gehouden om de situatie te overlopen. Zo konden we niet enkel in contact blijven met de personen ter plaatse, maar ook met de strategische denkgroepen. Deze ontmoetingsmomenten hebben een cruciale rol gespeeld in het zo goed mogelijk beheersen van de crisis.

Laten we het hebben over het derde en laatste niveau: de menselijke kwaliteiten van uw teams.

In moeilijke tijden moet je kunnen rekenen op mensen die positief, intelligent, vooruitziend, flexibel en open-minded zijn. Een crisis dwingt tot op de rand en om uit onze comfortzone te stappen. Het is met mensen die de bekwaamheid hebben zich voortdurend vragen te stellen en vooruit te denken dat we echt samen iets kunnen opbouwen en moeilijkheden overwinnen. XLG is een bedrijf dat voornamelijk gebaseerd is op menselijke waarden.  Ik ben blij dat we al 35 jaar aandacht hebben voor de menselijke eigenschappen binnen onze organisatie. Deze crisis heeft laten zien hoe belangrijk dit is en hoe het ons in staat stelt om ook in moeilijke situaties efficiënt te blijven. 

Wat is uw grootste verantwoordelijkheid als CEO?

Als CEO van een bedrijf moet je voortdurend beslissingen nemen. Een beslissing is complexer als de impact ervan in de toekomst onduidelijk is. De te nemen beslissingen zijn dus ingewikkelder als je je in een turbulente zone bevindt met een wereldeconomie die volledig tot stilstand is gekomen en een pandemie waarvan je de gevolgen niet helemaal begrijpt. In deze context waren de beslissingen zeer moeilijk omdat er een evenwicht moest worden gevonden tussen de gezondheid van het bedrijf en de gezondheid van het personeel. Een organisatie kan niet duurzaam zijn als ze niet evenveel aandacht besteedt aan deze twee fundamentele zaken. Dit is een uiterst moeilijke ethische afweging.

Hoe ziet u deze beslissingen vandaag?

We hebben veel discussies gehad over alle mogelijke scenario’s met de nodige vergaderingen waar verschillende oplossingen werden gevonden met betrekking tot desinfectie en ontsmetting die we voor onze klanten zouden kunnen bedenken. We werden gedreven door een sterke teamgeest en er werd veel geld besteed aan de persoonlijke beschermingsmiddelen van onze medewerkers. We hebben het perfecte evenwicht gevonden tussen de gezondheid van het bedrijf, dat het zich niet kon veroorloven om voor onbepaalde tijd te sluiten, en de gezondheid van onze werknemers, die zich niet aan gevaar mochten blootstellen.

Hoe heeft het respecteren van de bedrijfswaarden de veerkracht tijdens de crisis verbeterd?

Bedrijven moeten te allen tijde trouw blijven aan hun waarden die het fundament vormen van de bedrijfscultuur. Ze doordringen en weerspiegelen het gedrag van de leden. Het is daarom van fundamenteel belang om ze te kunnen identificeren, te koesteren en te beschermen. 

Volgens welke waarden worden de medewerkers van XLG gestuurd?

De resultaatgerichte cultuur is bij XLG erg belangrijk. Deze resultaten kunnen zowel financieel als menselijk zijn. Ze kunnen een garantie zijn voor kwaliteit of gekoppeld worden aan een perceptie van uitstekende klantenservice. Een andere waarde die we altijd in gedachten houden is het ondernemerschap. De etymologie van het woord onderneming is samen ondernemen. Naar onze mening is een bedrijf zinloos als het geen welwillendheid en welzijn uitstraalt om samen vooruit te geraken. Dit is in ieder geval wat betekenis geeft aan mijn dagelijks handelen: het idee om waarde te creëren en voortdurend te luisteren naar wat de markt en onze klanten van ons verwachten. 

En jij, ben jij klaar voor morgen? 🚀

Heb je een leidende positie?

Heeft het management van de Covid-19-crisis innovatieve transformatieprojecten geïnspireerd of versneld?

Deel jouw ervaring met de Ready for Tomorrow-community!

Volg Ready for Tomorrow